RecBit és una empresa creada per generar continguts audiovisuals, donant un servei ajustat a cada client amb l’estructura de treball necessària per a cada projecte. Recbit és també una empresa habilitada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) com operadora de DRONS.

 

Recbit es una empresa creada para generar contenidos audiovisuales, dando un servicio ajustado a cada cliente con la estructura de trabajo necesaria para cada proyecto. Recbit es también una empresa habilitada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como Operadora de DRONES.

 

RecBit is a company created to produce audiovisual content, giving each customer a service adapted to the structure of work required for each project. Also Recbit is a company authorized by the State Air Safety Agency (AESA) as operator of DRONES.